60,142 Reputation

-2 2 days ago
-2 09:28 downvote
10 Aug 17
-2 Aug 15
-2 Aug 11
10 Aug 9
10 Aug 1
10 Jul 28
10 Jul 26
20 Jul 21
10 Jul 18
30 Jul 16
105 Jul 15
10 Jul 14
10 Jul 8
20 Jul 5
10 Jun 23
5 Jun 22
20 Jun 21
5 Jun 15
-2 Jun 13
-15 Jun 9
20 Jun 5
68 Jun 1
0 May 30
15 May 28
5 May 27
5 May 25
10 May 23
10 May 20
-15 May 15