6,111 Reputation

-2 yesterday
10 2 days ago
5 Oct 10
+5 15:09 upvote
10 Aug 26
15 Jul 30
15 Jul 25
10 Jul 2
10 Jun 27
20 Jun 26
13 Jun 18
-2 Jun 17
-10 May 15
5 May 11
10 Apr 30
10 Mar 14
25 Mar 13
10 Feb 11
5 Feb 8
5 Jan 26
10 Jan 23
5 Jan 20
5 Jan 19
5 Jan 7
5 Dec 18 '18
5 Dec 6 '18
5 Dec 4 '18
10 Dec 3 '18
0 Nov 29 '18
10 Nov 16 '18
-2 Nov 2 '18