1
reputation
1

Bất động sản Trần Đình Hiếu

Xin chào! tôi là Trần Đình Hiếu, chủ biên blog trandinhhieu.com - một thành viên của nhóm chuyên gia SaleReal Team thuộc công ty BĐS SaleReal.

  • Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • trandinhhieu.com
  • Member for 11 months
  • 0 profile views
  • Last seen Dec 29 '18 at 10:12

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest