1
reputation
1

AVi Việt Nam

AVi Việt Nam tên viết tắt của Agriculture VietNam là nơi chia sẻ những kiến thức nông nghiệp cho người Việt. Với tinh thần “Nông nghiệp sạch cho cuộc sống xanh”, mọi kiến thức mà chúng tôi chia sẻ đều hướng người đọc có cái nhìn khác về nông nghiệp, tránh xa thực phẩm bẩn, kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

  • avi.org.vn
  • Member for 7 months
  • 38 profile views
  • Last seen Jun 18 '20 at 9:38

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest