1
reputation
1

Hồ Kim Thu CEO FIEX Marketing

Bà Hồ Kim Thu hiện nay đang nắm giữ chức vụ CEO & Co-founder FIEX Marketing và bà đã có kinh nghiệm hơn 9 năm trong Marketing. Với mục tiêu giúp cho 1000 doanh nghiệp Start-up & SMBs Việt Nam tăng trưởng và phát triển, bà Hồ Kim Thu đã sáng lập nên công ty Marketing Online FIEX Marketing. Thông tin liên hệ của bà Hồ Kim Thu - Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing

Họ tên: Hồ Kim Thu

Địa chỉ: 619 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ: Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing

SĐT: (+84) 932 081 410

Email: thuho@fiexmarketing.com

Facebook: https://www.facebook.com/thu.hokim

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kim-thu-ho-a721b542/

Trang CEO Hồ Kim Thu: https://fiexmarketing.com/ho-kim-thu/

  • CEO at FIEX Marketing
  • fiexmarketing.com/ho-kim-thu
  • Member for 54 days
  • 3 profile views
  • Last seen Apr 22 at 13:28

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest